Böcker

Shoka Åhrman och Frida Treschow (2018) Medveten ekonomi – en vardag med guldkant, Stockholm, Natur & Kultur

Shoka Åhrman är nationalekonom och Frida Treschow jurist. Deras bok är lättläst, roligt skriven, spännande och väldigt användbar. Den utgår från vardagsmänniskans perspektiv och resonerar utifrån den mänskliga aspekten hur vi tar våra beslut och hur vi ser på oss själva. Jag kände igen mig och det tror jag att de flesta kommer att göra.