Om mig

Vill med min blogg få människor att slappna av i sin relation till pengar och till sig själva. Hur vi tänker kring och hanterar pengar är enligt min erfarenhet starkt kopplat till hur vi tänker kring och hanterar oss själva.

Jag har över tjugu års erfarenhet av klientarbete avseende yrkesliv och karriär. I klientsamtalen genom åren har ett tema framträtt som verkar vara gemensamt oavsett personens sociala eller ekonomiska situation: laddning kring pengar på ett eller annat sätt. Vårt förhållningssätt kring pengar reflekterar hur vi värderar oss själva; är jag en människa som jag vårdar och värderar eller finns det utvecklingsmöjligheter angående detta? Vi är många som tidigt i livet, i all välmening, fått koncept om pengar och ekonomi som inte gagnar oss. Jag har skapat denna blogg för att belysa hur man kan komma vidare utan hindrande och förminskande koncept, få en stabil ekonomi och ett nytt sätt att förhålla sig till pengar. Min egen resa mot en ny inställning till pengar kommer att skymta fram mellan raderna och den – kan jag försäkra – är mycket varierande.

För att så bra som möjligt undersöka ämnet kommer jag att ha ett mycket öppet förhållningssätt. Jag kommer att ta ut svängarna rejält och ta in så många dimensioner jag kan i mina resonemang liksom jag kommer att förmedla saklig information och fakta från forskning om pengar kopplat till livskvalité och lyckoupplevelse.

Min avsikt är att man från Hej Pengar får inspiration att lära sig mer om sig själv i förhållande till pengar och gå vidare till andra informationsflöden som för ämnet ännu längre.